******************** கடம்பூர் கோயில்: May 2010

Wednesday, May 19, 2010கடம்பூர் தட்சணாமூர்த்தியின் காதில் ஒரு துவாரம் தெரிகிறதல்லவா அந்த துவாரம் மறு பக்கம் வரை நீள்கிறது சிற்பியின் திறமையை நேரில் கண்டு ரசியுங்கள் ..!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget