******************** கடம்பூர் கோயில்: December 2014

Wednesday, December 17, 2014

மேலக்கடம்பூர் சனீஸ்வரருக்கு சனி பெயர்ச்சி அன்று தங்க அங்கி அணிவித்தல்


 கடம்பூர் கோயிலில் கழுகு வாகனத்தில் வீற்றிருந்து அருள் பாலிக்கும் அருள்மிகு.சனீஸ்வரருக்கு தங்க அங்கி சார்த்துதல் சனி பெயர்ச்சியான 16.12.2014 செவ்வாய் அன்று காலை நடைபெற்றது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget