******************** கடம்பூர் கோயில்: March 2015

Thursday, March 5, 2015

கடம்பூர் கோயிலில் ஆடல்வல்லான் மாசி திருநீராட்டல் வருடத்தில் ஆறு முறை எம்பெருமானுக்கு திருநீராட்டல் நடைபெறும், அதில் வருட நிறைவு நீராட்டலான மாசி நீராடல் நிகழ்வினை சென்னை.Cascade billing உரிமையாளர் திரு.நடராஜன் அவர்கள் மற்றும் அவர்தம் குடும்பத்தினர் செய்தளித்தனர்.
இத்திருநாளை செய்து முடித்த திரு.நடராஜன் குடும்பத்தினர் திருக்கோயில் அர்ச்சகருக்கு வேட்டி அளித்து மரியாதை செய்தனர்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget