******************** கடம்பூர் கோயில்: March 2011

Saturday, March 26, 2011

கடம்பூர் மகாலிங்க சுவாமி சமாதி கோயில்

கடலூர் மாவட்டத்தின் தென் எல்லையில் உள்ளது மேலகடம்பூர் அமிர்தகடேஸ்வரர்
திருக்கோயில் மேலகடம்பூர் அமிர்தகடேஸ்வரர்
திருக்கோயில்மேற்கு தெருவில் ஒரு தோட்டத்தின்உள்ளே அமைந்துள்ளது மகாலிங்கசுவாமி சமாதி திருக்கோயில். இவர்சிலநூறு ஆண்டுகட்கு முன் வாழ்ந்த ஒருதுறவி
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget