******************** கடம்பூர் கோயில்: February 2010

Wednesday, February 24, 2010

Sunday, February 21, 2010

குலோத்துங்க சோழனின் கற்பனை


இங்கே கலை வண்ணமாக
Posted by Picasa

கல்லுக்கு உயிர் தரமுடியுமா?

ஆம் உயிர் கொடுக்கபட்டிருக்கிறது இங்கே !
Posted by Picasa
கல்லும் கதை சொல்கிறது


Posted by Picasa
தேவேந்திரனின் ரதம் என்பது உண்மைதானோ?


Posted by Picasaஒன்பது நூறு வருடம் கடந்த கற்கோயில்
Posted by Picasa
சிற்ப கலை கோயில்

நுண்ணிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள்
Posted by Picasa

கரக்கோயில்

கரக்கோயில் என்பது தேர் வடிவ கோயில்

பர்வதராஜன் இறைவனை வணங்கும் காட்சி
Posted by Picasa
கரக்கோயில் காட்சிகள்Posted by Picasa

Thursday, February 4, 2010

திருக்கோயில் ஊழியர்கள்


திரு. சிங்காரவேலன்- திருக்கோயில் உதவியாளர் திருமதி. கோவிந்தம்மாள்- திருக்கோயில் பராமரிப்பு ஊழியர்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget