******************** கடம்பூர் கோயில்: கோயிலில் சதாபிஷேகம்

Tuesday, December 22, 2009

கோயிலில் சதாபிஷேகம்
கடம்பூர் திருத்தலம் அமிர்த துளி விழுந்து சுயம்பு மூர்த்தியான தலம், அதனால் சதாபிஷேகம் மற்றும் சஷ்டியப்தபூர்த்தி செய்ய மிகவும் ஈடற்ற தலம் ஆகும் .சதாபிஷேக கஜபூஜைக்கு வந்த யானைக்கு பூஜை நடக்கிறது
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget