******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் இளங்கோயில் புது பொலிவுடன்

Monday, April 18, 2011

கடம்பூர் இளங்கோயில் புது பொலிவுடன்

 கடம்பூர் இளங்கோயில்


மேலகடம்பூருக்கு ஒரு கி. மீ க்கு முன்னால் உள்ளது கீழகடம்பூர்..         

அப்பர் சுவாமிகளால் தேவார வைப்புதலமாக பாடப்பெற்ற ஊர்.இதில்        கடம்பூர் இளங்கோயில் பல ஆண்டுகளாக சிதிலமடைந்து கோஷ்ட சிற்பங்கள் காணமல் போய், உடைந்து போய் , சிதிலமான நிலையில் இருந்தது தற்போது தமிழக தொல்பொருள் துறை பழமை மாறாமல் புதியதாய் கட்டி முடித்தது. விமான கட்டுவேலை செய்யப்படவில்லைவாருங்கள் கடம்பூர் இளங்கோயில் தன்னில் கயிலாயனாதனை காண்போம்
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget