******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் ஆனைமுகன் திருநாள் பூசை

Saturday, September 6, 2014

கடம்பூர் கோயிலில் ஆனைமுகன் திருநாள் பூசை

 ஆனைமுகன் திருநாள் கடம்பூர் கோயிலில் சிறப்புடன் கொண்டாடப்பட்டது.


 இதனை வருடம்தோறும் திரு.கணேசன் பிள்ளை குடும்பத்தினர் செய்து மகிழ்கின்றனர்.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget