******************** கடம்பூர் கோயில்: அப்பர் குருபூஜை

Tuesday, May 24, 2011

அப்பர் குருபூஜை

சித்திரை மாத சதய நட்சத்திரத்தில் அப்பர் பெருமான் இறைவன் அடி சேர்ந்த நாள் அப்பர் குருபூஜை என கொண்டாடப்படுகிறது
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget