******************** கடம்பூர் கோயில்: காளை வாகனத்துக்கு கவசம்

Wednesday, June 1, 2011

காளை வாகனத்துக்கு கவசம்

மெழுகு காய்ச்சுதல்


 கடம்பூர் கோயிலில் நந்தி சிலைக்கு கவசம் செய்ய வேண்டி அளவு எடுக்கப்பட்டது
 முதலில் மெழுகு அரக்கு குங்கிலியம் கலந்த கலவை கொதிக்க வைத்து  நந்தி மேல் பூசப்பட்டு தேவையான அளவுகளில் வெட்டபடுகிறதுRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget