******************** கடம்பூர் கோயில்: கார்த்திகை சொக்கட்பனை

Friday, December 9, 2011

கார்த்திகை சொக்கட்பனை


 கார்த்திகை மாதம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் சிவாலயங்களில் சொக்கட்பனை ஏற்றப்படுவது வழக்கம்
 எம்பெருமான் சந்திரசேகரருக்கும் அம்பாளுக்கும் நீராட்டல், ஆராதனைகள் நிறைவுற்று அகல் விளக்கில் தீபம் ஏற்றி ஒவ்வொரு சன்னதிகளிளும் வைக்கப்பட்டு,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget