******************** கடம்பூர் கோயில்: 108சங்கு நீராட்டல் 2-ம்வாரம்

Tuesday, November 29, 2011

108சங்கு நீராட்டல் 2-ம்வாரம்

 கடம்பூர் கோயிலில்கார்த்திகை இரண்டாவது திங்கள்கிழமை (சோமவாரம்) யாகபூசையுடன் நடத்தப்பட்டது.

 சங்குகள் தீபராதனை செய்யப்பட்டு, எம்பெருமானுக்கு நீராட்டல் நடத்தபெற்றது.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget