******************** கடம்பூர் கோயில்: சோதி மின்னம்மைக்கு லட்சார்ச்சனை -விளக்குபூசை

Saturday, July 21, 2012

சோதி மின்னம்மைக்கு லட்சார்ச்சனை -விளக்குபூசை

கடம்பூர் அமிர்தகடேசுவரர் திருக்கோயிலில் நடைபெறும் ஆடி மாதம் 30 (14.08.2012) தேதி அன்று காலை சோதி மின்னம்மைக்கு லட்சார்ச்சனை நடைபெறும் தொடர்ந்து மாலை விளக்கு பூசையும் நடைபெறும்.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget