******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் அனுமன் பிறந்தநாள்

Wednesday, January 1, 2014

கடம்பூர் கோயிலில் அனுமன் பிறந்தநாள் வாயு பகவானுக்கும் அஞ்சனைக்கும் மகனாக அனுமன் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தார்.


 கடம்பூர் கோயிலில் இன்று அனுமனுக்கு சிறப்பு திருநீராட்டல் நடை பெற்றது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget