******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் திருக்கோயிலில் கதிரவனுக்கு சிறப்பு திருநீராட்டல்

Friday, January 17, 2014

கடம்பூர் திருக்கோயிலில் கதிரவனுக்கு சிறப்பு திருநீராட்டல்


 பொங்கல் அன்று கதிரவனின் சுற்று தென் திசை நோக்கி பயனப்பட ஆரம்பமாகும் இந்நாளை முன்னிட்டு கதிரவனுக்கு சிறப்பு திருநீராட்டலும் பூசையும் நடைபெற்றது. கோட்டகம் திரு,குமார் பிள்ளை இந்நிகழ்வினை நடத்தினார்.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget