******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் குரு பெயர்ச்சி விழா

Sunday, June 15, 2014

கடம்பூர் கோயிலில் குரு பெயர்ச்சி விழா

 கடம்பூர் கரக்கோயிலின் கருவறை தென் புறத்தில் தென்முக கடவுளாக எழுந்தருளியிருக்கும்குரு மூர்த்திக்கு வேள்வியும் சிறப்பு திருநீராட்டலும் 13.6.2014அன்று நடைபெற்றன.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget