******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் திருஞான சம்பந்தர் முக்தி நாள் பூசை

Sunday, June 15, 2014

கடம்பூர் கோயிலில் திருஞான சம்பந்தர் முக்தி நாள் பூசை


 கடம்பூர் கோயிலில் 14.6.2014 அன்று திருஞானசம்பந்தரின் முக்தி நாள் பூசனைகள் நடைபெற்றன.
 இத் தலம்  சம்பந்தர், நாவுக்கரசரால் பாடப்பெற்றது.
 பால ஞான சம்பந்தர் , பதினாறு வயதில் தோற்றமளிக்கும் ஞான சம்பந்தர் என இரு திருமேனிகள் நீராட்டபெற்று பூசனைகள் நடந்தன

 கடம்பூர் வாழ் நெய்வேலி திரு. பொன்னம்பலம் பிள்ளை  இப் பூசையினை ஏற்று நடத்தினார்கள்.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget