******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் இறைவருக்கு 108 சங்கு நீராட்டல்

Tuesday, November 25, 2014

கடம்பூர் இறைவருக்கு 108 சங்கு நீராட்டல் 108சங்கு திருநீராட்டல் கடம்பூரில் வெகு சிறப்புடன் கார்த்திகை முதல் மற்றும் இரண்டாம் வாரம் சிறப்புடன் நடைபெற்றது
முதல்திங்கள் திரு.நாகரத்தினம் அவர்களும், இரண்டாம் திங்கள் திரு.தர்மலிங்கம் அவர்களும் இப்பூசையினை செய்து மகிழ்ந்தனர்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget