******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் முருகன் திருக்கல்யாணம்

Sunday, November 2, 2014

கடம்பூர் கோயிலில் முருகன் திருக்கல்யாணம்

 ஆறுமுகனுக்கு ஆறுநாள் விழாவினை தொடர்ந்து வள்ளி, தெய்வானையுடன் முருகன் திருக்கல்யாணம் கொள்ளும்விழா 30.10.2014அன்று நடைபெற்றது.

இந்த திருக்கல்யாண விழாவினை மேலக்கடம்பூர். திரு. சொக்கலிங்கம் பிள்ளை குடும்பத்தினர் நடத்தி வைத்தனர்.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget