******************** கடம்பூர் கோயில்: ஐந்திருமூர்த்திகள் திருநீராட்டல்

Monday, January 9, 2012

ஐந்திருமூர்த்திகள் திருநீராட்டல்

 மார்கழி மாணிக்கவாசகர் திருவிழாவின் ஒன்பதாம் நாள் ஐந்திருமூர்த்திகளும் திருநீராட்டல் பெற்று காட்சி தருவதை பாருங்கள்Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget