******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் பங்குனி மாத திருநீராட்டல்

Thursday, March 14, 2013

கடம்பூர் கோயிலில் பங்குனி மாத திருநீராட்டல்

 நிகழும் நந்தன ஆண்டு பங்குனி மாதத்தின் முதல நாளாகிய இன்று அனைத்து மூலவர்களுக்கும் நல்லெண்ணெய் சாத்துபடி நடத்த பெற்று சிறப்பு வழிபாடு நடத்த பெற்றது.
 ஒவ்வொரு தமிழ் மாத பிறப்பிலும் எம்பெருமானுக்கு 1008 கொண்டஉருத்திராக்க மாலை  அணிவிக்கப்படும்Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget