******************** கடம்பூர் கோயில்: திருக்கோயில் அர்ச்சகர் திரு. செல்வகணேசன் அவர்களின் இல்லத்திருமணம்

Tuesday, May 21, 2013

திருக்கோயில் அர்ச்சகர் திரு. செல்வகணேசன் அவர்களின் இல்லத்திருமணம்

 மேலக்கடம்பூர் திருக்கோயில் அர்ச்சகர். திரு.வே.செல்வகணேசன் அவர்களின் குமாரர் திரு.செ. பாலகணேசன் அவர்களின் திருமணம் தஞ்சையில் 20.05.2013 அன்று இனிதே நடைபெற்றது.


 மணமகளின் தந்தையும் தாயும் , மணமகனின் தந்தையும் இத்திருக்கோயில்
குருக்களுமான திரு செல்வகணேச குருக்கள்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget