******************** கடம்பூர் கோயில்: பெரும் சிவனிரவு பூசைகள்

Monday, February 20, 2012

பெரும் சிவனிரவு பூசைகள்


மஹா சிவராத்திரி எனப்படும் பெரும் சிவனிரவு பூசனைகள் நேற்று சிறப்பாக நடந்தேறின, இதன் தொகுப்பு  ..
முதல் கால பூசை அலங்காரம்


 இரண்டாம் கால பூசை அலங்காரம்


 மூன்றாம் கால பூசையின் போது சந்திரசேகர்-அம்பாளுக்கும் திருநீராட்டல் நடைபெற்று இடப் வாகனத்தில் காட்சி அளித்தார்மூன்றாம் காலத்தில் இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும்  அலங்காரம்

இங்கே நான்காம் கால பூசனையின் போது செய்யப்பட அலங்காரம். நான்காம்  கால பூசையுடன் சிவனிரவு பூசை நிறைவு பெற்றது
அனைத்து படங்களை பார்க்க
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget