******************** கடம்பூர் கோயில்: விநாயகர் சதூர்த்தி

Sunday, November 7, 2010

விநாயகர் சதூர்த்திவிநாயகர் சதூர்தியை முன்னிட்டு திருக்கோயில் உற்சவ மூர்த்திக்கு அபிஷேகம் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு வண்டியில் வீதி உலா செல்லும் காட்சி
Posted by Picasa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget