******************** கடம்பூர் கோயில்: 108 சங்காபிஷேகம் 2010

Thursday, November 25, 2010

108 சங்காபிஷேகம் 2010

கடம்பூர் கோயிலில் கடந்த 22.11.2010 அன்று நூற்றியெட்டு சங்குகளை கொண்டு யாகம் வளர்க்கப்பட்டு ஸ்ரீ அமிர்தகடேஸ்வரருக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. சங்குகள் சுத்தம் செய்யப்படுகின்றன,தட்டுகளில் வரிசையாக அடுக்கப்பட்டு யாகம்வளர்க்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு தீர்த்தம் தரப்பட்டது.
Posted by Picasa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget