******************** கடம்பூர் கோயில்: குரு பெயர்ச்சி

Thursday, November 25, 2010

குரு பெயர்ச்சி


கடம்பூர் கோயிலில் 22.112010 திங்கள் அன்று குரு எனும் கிரகம் இடம் பெயர்வதை முன்னிட்டு தென்முக கடவுளுக்கு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது .மிக அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுடன் கூடிய சிலை கர்ப்பகிரக வெளிசுற்றில் உள்ளது.

Posted by Picasa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget