******************** கடம்பூர் கோயில்: கந்தசஷ்டி விழா

Sunday, November 7, 2010

கந்தசஷ்டி விழாமேலக்கடம்பூர் திருக்கோயிலில் 6.11.2010 அன்று முதல் கந்தசஷ்டி விழாநடைபெறுகிறது .முருகன் வள்ளி தெய்வானையுடன் அலங்காரத்துடன் காட்சி தருகிறார்
Posted by Picasa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget