******************** கடம்பூர் கோயில்: காளவைரவ அட்டமி

Saturday, November 19, 2011

காளவைரவ அட்டமி

 ஐப்பசி மாத முதல் அட்டமிதிதி காளவைரவருக்கு உகந்ததாக கருதப்படுகிறது.நவம்பர் 18 அன்று காளவைரவருக்கு சிறப்பு நீராட்டல் மற்றும் அலங்காரத்துடன் பூசை  நடைபெற்றது,காலவைரவர், மற்றும் வைரவர் அலங்காரத்தினை கண்டு அருள் பெறுங்கள்.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget