******************** கடம்பூர் கோயில்: ஆடல்வல்லான் மாசி திருநீராட்டல்

Tuesday, March 6, 2012

ஆடல்வல்லான் மாசி திருநீராட்டல்

 ஆடல் வல்லானுக்கு வருடத்தில் ஆறுநீராட்டுவிழா நடைபெறும் அவற்றில்ஆறாவது  மாசி மாத வளர்பிறை சதுர்த்தசியில் நடைபெறும், கடம்பூரில் நேற்று மாலை இத்திருநீராட்டல் சிறப்பாக நடைபெற்றது.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget