******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் சிற்பக்கலை சிறப்புக்கள்

Thursday, March 29, 2012

கடம்பூர் கோயிலில் சிற்பக்கலை சிறப்புக்கள்


 கி.பி 1113 ம் ஆண்டில் முதலாம் குலோத்துங்க சோழனால் கட்டப்பட்ட சிற்ப கலை சிறப்பு வாய்ந்த கரக்கோயில் என அழைக்கப்படும் கலைக்கோயில் சிதம்பரத்தின் அருகில் முப்பது கி.மி தூரத்திலும் காட்டுமன்னார்கோவிலில் இருந்து ஆறு கி.மி தூரத்திலும் உள்ளது.


 கூடுதல் சிற்ப கலை படங்கள்
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget