******************** கடம்பூர் கோயில்: திருவெம்பாவை திருநாளின் ஆறு மற்றும் ஏழாம் நாள்

Friday, December 28, 2012

திருவெம்பாவை திருநாளின் ஆறு மற்றும் ஏழாம் நாள்
 ஆறாம் நாள் மண்டகப்படியினை திரு. சொக்கலிங்கம் பிள்ளை அவர்தம் குடும்பத்தினரும் செய்து வருகின்றனர்.

 ஏழாம் நாள் மண்டகப்படி திரு.ரவிசங்கர் அவர் தம் குடும்பத்தினர் செய்து வருகின்றனர்.
 எட்டாம் நாள்  திருஒடேந்து செல்வர் திருநீராட்டல் நடைபெறும் மண்டகப்படி ஆகும் 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget