******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூரில் கார்த்திகை 3வது சங்கு நீராட்டல்

Tuesday, December 4, 2012

கடம்பூரில் கார்த்திகை 3வது சங்கு நீராட்டல்


 ஒவ்வொரு கார்த்திகை மாத திங்கள் கிழமைகளில் சோம வார வழிபாடு என அனைத்து சிவாலயங்களிலும் நடைபெறும்.

 கடம்பூர் தலத்தில் 108 சங்கு கொண்டு சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு நீராட்டல் அனைத்து திங்களிலும் நடைபெற்று வருகிறது. சங்குகளுக்கு தீப ஆராதனை நடைபெறுகிறது. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget